Menu

Cart

Κανόνες Λειτουργίας

Καλώς ήρθατε στους Κανόνες Λειτουργίας του Gunmarket. Το ακόλουθο κείμενο περιγράφει τους όρους υπό τους οποίους σας προσφέρεται το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας.

Οι Κανόνες Λειτουργίας περιγράφουν τους όρους και συνθήκες που αφορούν στην χρήση των υπηρεσιών μας. Εάν έχετε ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου ή άλλες γενικές ερωτήσεις και δεν βρείτε απαντήσεις στις σελίδες βοήθειας μπορείτε να απευθύνεστε στο support@ gunmarket.gr.

Οι Κανόνες Λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους τόσο στην παρούσα θέση όσο και στις ανακοινώσεις του gunmarket και ισχύουν για όλα τα εγγεγραμένα μέλη. Η εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας είναι κοινή για όλους τους χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου χρήστη από την εφαρμογή τους αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα χρήστη ή μερίδας χρηστών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε όλους όσους αποδέχονται τους Κανόνες Λειτουργίας και μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής Νομοθεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Κανόνες, μην εγγραφείτε στο gunmarket. Επιπλέον οι υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμες σε μέλη που τους έχει ήδη απαγορευθεί η χρήση.

1. Πολιτική Χρέωσης

Η συμμετοχή και χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ ενώ σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις θα γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο χρήστης. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών και επετείων ή φιλανθρωπικών κινήσεων που αναλαμβάνουμε) με ισχύ μόνο για χρήστες που συμμετέχουν ή άλλων συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση νέων πρόσθετων υπηρεσιών θα ανακοινώνεται το καθεστώς χρήσης και η πολιτική χρέωσης τόσο στους Κανόνες Λειτουργίας όσο και στις ανακοινώσεις του gunmarket.

2. Το gunmarket ως μέσο συναλλαγών

2.1 Περιληπτικά. Το gunmarket λειτουργεί ως μέσο ολοκλήρωσης των συναλλαγών μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών μελών του. Το gunmarket δεν εμπλέκεται στην όλη συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών χρηστών του. Σαν αποτέλεσμα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας των καταχωρημένων ειδών, της ακρίβειας της περιγραφής τους και της δυνατότητας των πωλητών να διαθέσουν ή των αγοραστών να αγοράσουν. Το gunmarket τέλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας πωλητής ή αγοραστής θα ολοκληρώσει μία συναλλαγή στην οποία συμμετέχει.

2.2 Ασφάλεια Συναλλαγών. Καθώς η εξακρίβωση των στοιχείων των χρηστών είναι μια δύσκολη υπόθεση ειδικά στον χώρο του Internet, το gunmarket δεν εγγυάται την ταυτότητα που δηλώνει ο κάθε χρήστης. Έτσι εφαρμόζεται ένα σύστημα αξιολόγησης μεταξύ των χρηστών το οποίο σκοπό έχει να βοηθά στην εξακρίβωση τόσο της ταυτότητας όσο και της αξιοπιστίας των συναλλασόμενων μερών.

2.3 Απαλλαγή. Καθώς το gunmarket δεν έχει ενεργό συμμετοχή σε συναλλαγές των χρηστών του σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με έναν ή περισσότερους χρήστες, το gunmarket και το σύνολο της διεύθυνσης, εργαζομένων, συμβούλων και συνεργατών του απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές.

2.4 Ευθύνη. Η δημιουργία καταχώρησης ή η χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του gunmarket μέσω του προσωπικού λογαριασμού ενός χρήστη είναι αποκλειστική ευθύνη του.

2.5 Έλεγχος Πληροφοριών. Το gunmarket δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες του δημόσια μέσω του συστήματός του. Μπορεί να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες άλλων χρηστών προσβλητικές, επικίνδυνες ή παραπλανητικές. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ασφαλείς μεθόδους συναλλαγής όταν συναλλάσσεστε μέσω του gunmarket. Επίσης, σημειώνουμε τους κινδύνους σε πιθανές συναλλαγές με άλλα κράτη, ανήλικους ή ανθρώπους που μπορεί να παραποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την χρήση του gunmarket. Αν παρόλα αυτά πέσει στην αντίληψη των διαχειριστών του gunmarket οποιαδήποτε πληροφορία που αντίκειται στους Κανόνες Λειτουργίας, αυτή θα αφαιρείται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

3. Περιγραφή Καταχώρησης.

Οι περιγραφές μπορούν να περιέχουν μόνο κείμενα και γραφικά που αποθηκεύονται στο gunmarket ή χρησιμοποιούνται ως έχουν σε άλλον δικτυακό τόπο αλλά περιγράφουν το προς πώληση αντικείμενο. Όλα τα καταχωρούμενα αντικείμενα πρέπει να εντάσσονται σε κατάλληλες κατηγορίες.

Οι περιγραφές των αντικειμένων που παρουσιάζονται στις καταχωρήσεις πρέπει να είναι ακριβείς. Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στην περιγραφή σας. Τα ονόματα των εταιριών κατασκευαστών - προμηθευτών των προϊόντων ή των μοντέλων ή κάθε άλλη χαρακτηριστική ονομασία (brand name) που περιλαμβάνεται στην καταχώρηση πρέπει να είναι απολύτως ακριβής και να μην οδηγεί σε παρανοήσεις.

4. Κλείσιμο καταχωρήσεων.

Χωρίς κανέναν περιορισμό ή δέσμευση, το gunmarket διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή/και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών του σε χρήστες που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων χρηστών ή άλλες περιπτώσεις απάτης σε σχέση με το gunmarket.

Κάθε μέλος του gunmarket δέχεται τη δικαιοδοσία του gunmarket να κλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Κανόνες Λειτουργίας - είτε αυτό προκύψει από έλεγχο των διαχειριστών είτε από καταγγελία τρίτων.

5. Προσωπικά Στοιχεία και Πληροφορίες

"Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες" ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ή σε άλλους χρήστες με την εγγραφή σας ή με την δημοσίευση στο forum ή σε σελίδες καταχωρήσεων ή με την δυνατότητα επικοινωνίας του gunmarket ή άλλη μορφή δημοσίευσης σχετιζόμενη με το gunmarket. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για τα προσωπικά στοιχεία σας και πληροφορίες ενώ το gunmarket δρα σαν μέσο της online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο. Τα προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες:

5.1 Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

5.2 Δεν πρέπει να εξαπατούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση ή πώληση κλοπιμαίων παράνομων ή πλαστών αντικειμένων.

5.3 Δεν πρέπει να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και πατέντες, εμπορικά μυστικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιότητας ή προσωπικής ζωής.

5.4 Δεν πρέπει να παραβιάζουν κανέναν νόμο, διάταξη ή εγκύκλιο συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης.

5.5 Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.

5.6 Δεν πρέπει να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μεινοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.

5.7 Δεν πρέπει να υπονοούν ή να παρουσιάζουν ή να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.

5.8 Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές χρηστών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών του gunmarket εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

5.9 Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που:

- Απαγορεύονται από το παρόν κείμενο.

- Είναι όμοια με αντικείμενα που έχετε ήδη σε προσφορά αλλά σε χαμηλότερη τιμή.

- Είναι καταχωρημένα και σε άλλο site εκτός από το gunmarket.

- Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε.

5.10 Πέραν τούτων δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε ή να συμμετέχετε σε καταχωρήσεις των οποίων η πιθανή πώληση μπορεί να οδηγήσει το gunmarket σε παραβίαση νόμου ή διάταξης ή εγκυκλίου ή που παραβιάζει τους Κανόνες Λειτουργίας.

5.11 Με σκοπό την σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο gunmarketκαι για την αποφυγή παραβιάσεων των δικαιωμάτων σας σε αυτές συμφωνείτε στην πλήρη εξουσιοδότηση του gunmarket για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Το gunmarket δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας.

6. Παραβάσεις

Το gunmarket διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης εγγραφών χρηστών και άρνηση παροχής υπηρεσιών σε χρήστες οι ενέργειες των οποίων είναι:

α) αντίθετες με το παρών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή που υπάρχει εδώ ή σε άλλα κείμενα μέσα στο gunmarket,

β) αν σε σχετική προσπάθεια αποτύχουμε να διασταυρώσουμε και επιβεβαιώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή

γ) εάν πιστεύουμε οτι οι κινήσεις σας μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες για εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες μας ή το gunmarket.

7. Όριο Υποχρεώσεων

Εμείς και οι συνεργάτες μας, σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του gunmarket ως έχουν και χωρίς καμιά γραπτή ή άλλη εγγύηση.

Σε καμιά περίπτωση εμείς ή οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες ή κατά συνέπεια με ενέργειες χρηστών μας μέσα στο gunmarket από παρεχόμενες υπηρεσίες ή τους παρόντες κανόνες λειτουργίας.

Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας σε σχέση με παραβίαση του παρόντος, το gunmarket, το προσωπικό και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη, την οποία αναλαμβάνετε εξ' ολοκλήρου εσείς σε κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτων.

8. gunmarket Forum - Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Το Forum του gunmarket παρέχεται για την επικοινωνία μεταξύ χρηστών, την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους αλλά και την έκφραση απόψεών τους σχετικά με το σύστημα ή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Το gunmarket διατηρεί το δικαίωμα επέμβασης στην έκβαση των συζητήσεων και της διαγραφής δημοσιευμάτων με απρεπές περιεχόμενο ή εάν αυτές παραβαίνουν τους κανόνες λειτουργίας.

9. Οριστική Διαγραφή Χρηστών

Το gunmarket δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα χρηστών ακόμη κι αν πρόκειται για χρήστες που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του.

Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων μας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο χρήστης επιθυμεί την διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών του gunmarket και πάντα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των συναλλαγών και την αξιοπιστία του συστήματος.

Έτσι χρήστες που για δικούς τους λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων μας θα πρέπει:

Να υποβάλουν το αίτημά τους μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στο gunmarket.

Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων μας.

Να μην έχουν ανοικτή καταχώρηση.

Να μην έχουν συμμετοχή σε ανοικτή καταχώρηση.

Η τελευταία καταχώρησή τους να έχει κλείσει τουλάχιστον 30 ημέρες πρίν.

Να μην έχουν αρνητικές αξιολογήσεις όπου αποδυκνείεται συναλλαγή σε εξέλιξη και πιθανή ανάγκη εξασφάλισης επικοινωνίας με άλλον χρήστη. Σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία θα γίνονται γνωστά με email στους χρήστες που εμπλέκονται ώστε να μην μπορεί να εξαφανιστεί κάποιος με ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Να μην τους έχει απαγορευθεί η χρήση του gunmarket για παράνομη δραστηριότητα. Οι καταχωρήσεις και οι πληροφορίες που αποθηκεύνται στο gunmarket δεν διαγράφονται σε καμμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί.

Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από την βάση δεδομένων μας, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

10. Γενικά

Το παρόν συμφωνητικό δεν εγγυάται την συνεχή, αδιάλλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας καθώς η λειτουργία του gunmarket είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη ελεγχόμενους από το gunmarket.

Οι τίτλοι των επιμέρους παραγράφων του παρόντος δεν περιορίζουν και δεν ορίζουν την εφαρμογή του περιεχομένου τους αυτούσιου ή σε συνδυασμό με άλλες παραγράφους. Τυχόν αδυναμία μας να δράσουμε ανά περίπτωση δεν μας αποτρέπει στην εφαρμογή λύσεων που έχουν δοθεί σε άλλες παραπλήσιες περιπτώσεις.

11. Προστασία Ανηλίκων.

Προγράμματα προστασίας ανηλίκων που εμποδίζουν την θέαση ακατάλληλου ή και επικίνδυνου περιεχομένου μπορεί να βρεί κανείς στο ελεύθερο εμπόριο.

· Η συμμετοχή στο gunmarket σημαίνει αποδοχή των Κανόνων Λειτουργίας του.

Αγορά Πώληση Όπλων, Εξοπλισμού Κυνηγιού και Σκοποβολής - Αγγελίες Μεταχειρισμένων Όπλων - Gunmarket.gr | Shooting.gr

Αγγελίες Όπλων - Εξοπλισμού Κυνηγιού και Σκοποβολής

 

Επικοινωνία

contact@gunmarket.gr

Εισοδος or Εγγραφη

fb iconLog in with Facebook